Pristopna izjava

Podpisano in skenirano pristopno izjavo pošljite na ak@ultramaraton.si