Organi kluba

Na občnem zboru 14.2.2024 so bili za 4-letno mandatno obdobje izvoljeni naslednji organi kluba:

Predsednik: Mirko B. Miklič

Podpredsednik: Marko Femc

Sekretarka: Maja Rigač

Upravni odbor:

Mirko B. Miklič (predsednik)

Marko Femc

Boštjan Schönlieb

Maja Rigač

Marko Roblek

Luka Videtič

Nadzorni odbor:

Aleksandra Miklavčič (predsednica)

Vili Šafarič

Domen Kozjek

Disciplinska komisija:

Zdravko Čufar (predsednik)

Srečko Gomilšak

Mojmir Pirnovar